Vanzari terenuri

Proces Verbal de constatare a derularii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune din 13.07.2023

Proces verbal de constatare a derularii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune pentru oferta de vanzare 0.39 ha

Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru vânzare teren 0,24 ha înscris în CF 52315  de către Irimescu Toader-Gheorghe, pentru 30 zile (08.07.2023 – 07.08.2023)

Oferta de vânzare teren nr.41 din 31 mai 2023 pentru suprafața de teren extravilan arabil de 0,3025 ha înscrisă în CF nr.32930 a d-lui Lupastean Ioan din mun.Rădăuți

Anexa nr.1I – proces-verbal de afișare a ofertei de vânzare nr.40/30.05.2023  pentru teren extravilan arabil în suprafaţă de 0,39 ha CF nr.50205, nr. cadastral 50205 a numitei Cîmpan Veronica

Proces-verbal de afișare a ofertei de vânzare nr.6720 din 30.05.2023 pentru teren extravilan arabil în suprafaţă de 0,39 ha CF nr.50205, nr. cadastral 50205 a numitei Cîmpan Veronica

Anexa nr.1B – Ofertă de vânzare nr.40/30.05.2023  pentru teren extravilan arabil în suprafaţă de 0,39 ha CF nr.50205, nr. cadastral 50205 a numitei Cîmpan Veronica

Proces-verbal nr.6634 din 29.05.2023 (anexa 11-1K)  de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune CF nr.52294 – 0,0552 ha teren extravilan arabil – privind pe Lazăr Vasile

Proces-verbal nr.6632 din 29.05.2023 (anexa 11-1K)  de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune CF nr.50158 – 0,36 ha teren extravilan arabil – privind pe Ciobîcă Gheorghe

PV de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune privind pe Pahomi Stefan ( CF nr.51972 nr.cad.51972 – 0,25 ha teren extravilan pășune)

Oferta vanzare teren Rosu Elena 3900 mp CF nr.50662

PV afisare oferta de vanzare teren 0,39 ha CF nr.50662 Rosu Elena

Oferta vanzare teren Rosu Elena 3900 mp CF nr.50662

PV afisare oferta de vanzare teren 0,39 ha CF nr.50662 Rosu Elena

PV de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune CF nr.52288 – 42 ari, Apetri Gheorghe, Apetri Violeta

Oferta de vânzare nr.38 din 27.04.2023 pentru teren extravilan 0,24 ha CF 52315 – Irimescu Toader-Gheorghe

Vânzări terenuri  30 zile Procesul-verbal nr. 4647 din 07.04.2023  de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune vanzare teren CF nr.51867 – Lazar Vasile

PV Afisare Ofertă Vânzare Ciobica

PV Afisare Ofertă Vânzare Lazar

Oferta de vanzare teren 25 ari CF nr.519872 Pahomi Stefan

PV afisare oferta de vanzare teren 25 ari CF nr.519872-Pahomi Stefan

PV constatare a derularii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemtiune Sticlet Margareta

PV afisare oferta vanzare teren Apetri Violeta, Apetri Gheorghe – 4200 mp CF nr.52288

Oferta de vanzare teren extravilan Nr.1374 02.02.2023 Lazar Vasile

Oferta de vanzare teren extravilan Nr.32 din 27.12.2022 Sticleț Margareta

Oferta de vanzare teren extravilan Nr.12811 din 25.10.2022

Proces Verbal oferta de vanzare teren extravilan Nr.10036 din 07.09.2022Popan Maria

Proces Verbal afisare oferta de vanzare Popan Maria

PV Ciobanu Elena

Proces Verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiunt

Proces verbal afișare oferta de vânzare teren extravilan nr. 6852

Oferta de vânzare teren Ciubotariu Elena

Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune nr.6.849