Planifiarea exercitiilor

PLANUL DE PREGĂTIRE A SERVICIULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ARBORE ÎN ANUL 2012

 

Nr.Crt Data Sedinta teoretica-aplicativa Sedinta practic- demonstrativa
1  

8.01.2012

Tema nr.1 (1h) – Cauzele de incendiu şi prevenirea lor. Clasificarea cauzelor de incendiu, starea de pericol şi pericolul de incendiu.

Tema nr. 2  (2h)  – Legislaţie:  Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi Legea 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată cu Legea nr.212/2006 , ORDIN   Nr. 718 din 30 iunie 2005 completat cu OMIRA 195 din 20.04.2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă.

Tema nr. 3 (1h) – Organizarea şi particularităţile stingerii incendiilor pe timp de iarnă la localităţi. Stingerea în condiţii de iarnă şi de vânt puternic.

Tema nr. 4 ( 30 min) – Mijloace de alarmare in protecţia civilă, clasificare, destinaţie, descriere şi exploatare.

Tema nr. 1 (30 min) –  Executarea practică a unei aplicaţii simple de stingere la un cvartal de locuinţe, cu prezentarea de către instructor a tehnicii securităţii servanţilor.

Tema nr. 2  (1h)  — Activitatea grupei de cercetare în acţiunea de cercetare a terenului în zona de distrugeri, contaminată radioactiv, chimic sau biologic.

2 5.02.2012 Tema nr.1 (1h) – Descrierea, funcţionarea şi întreţinerea mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor din dotarea operatorilor economici şi instituţiilor (stingătoare transportabile si portative ). Clasificarea acestora după capacitate, substanţe stingătoare, mod de utilizare, simbol.

Tema nr.2 (1h) – Măsuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis. Arderile necontrolate la mirişti sivegetaţie uscată . Permisul de lucru cu foc.

Tema nr.3 (1h) – Reguli pentru folosirea adăposturilor de protecţie civilă şi modul de acţiune pentru cunoaşterea şi respectarea lor de către populaţie.

Tema nr.4 (1h) – Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la unităţile administrativ teritoriale. Cunoaşterea zonelor de competenţă ale S.V.S.U. dotate cu autospeciale de intervenţie (trasee de deplasare, distanţe, surse de alimentare cu apă, caracteristicile principalelor obiective).

Tema nr. 1 (1h)  – Aplicaţie simplă de stingere a incendiilor în unităţi sanitare (spitale, dispensare, sanatorii, etc)

Tema nr. 2 (1h)  – Procedee şi metode de intervenţie pentru salvarea persoanelor în cazul producerii unui accident chimic.

3   4.03.2012 Tema nr.1 (1h) – Metodologia executării controlului de prevenire a incendiilor la gospodăriile populaţiei.

Tema nr. 2 (1h) –  Metode şi procedee de salvare a persoanelor din subsoluri, de sub dărâmături si spaţii înguste. Descoperirea, identificarea persoanelor blocate, îndepărtarea dărâmăturilor, acordarea primului ajutor, ridicarea si transportul răniţilor.

Tema nr. 3 (1h) – Modalităţi de anunţare şi evacuare a populaţiei în caz de dezastru.

Tema nr.4 (1h) –  Salvarea in cazuri speciale – persoane electrocutate, căzute în canale, gropi sau afectate de alte accidente.

Tema nr. 1 (1h) – Modul de executare a unui Exerciţiu de alarmare publică.

 

Tema nr.2 (1h) –  Executarea controlului de prevenire a incendiilor la gospodăriile populaţiei şi la obiectivele locale premergător sezonului cald.

4 8.04.2012 Tema nr.1 (1h) – Reglementarea folosirii focului deschis si fumatului.

Tema nr. 2 (1h) – Aspecte privind psihologia la dezastre.

Tema nr. 3 (1h) – Cunoaşterea şi clasificarea diferitelor tipuri de dezastre ce pot afecta teritoriul judeţului.

Tema nr.4 (1h) – Procedee şi mijloace folosite pentru decontaminarea terenului, clădirilor, instalaţiilor, mijloacelor de transport şi echipamentului.

Tema nr. 1 (1h) – Executarea practică a unei aplicaţii simple de stingere la o biserică.

Tema nr. 2 (1h) – Cunoaşterea aparaturii pentru detectarea eventualilor supravieţuitori aflaţi sub dărâmături.

5 6.05.2012 Tema nr.1 (1h) – Pericole, cauze şi măsuri de prevenire a incendiilor la păduri.

Tema nr. 2 (1h) – Instalaţii de alimentare cu apă : hidranţi  interiori şi exteriori.

Tema nr. 3 (1h) – Evacuarea populaţiei, valorilor de patrimoniu şi bunurilor materiale.

Tema nr.4 (1h) – Acţiunea echipei sanitare pentru acordarea primului ajutor sanitar, trierea răniţilor şi transportul acestora la punctele sanitare.

Tema nr.1 (2h) – Învăţare şi antrenament în executarea probelor de concurs ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.
6  

3.06.2012

Tema nr. 1 (30 min) – Reguli de prevenire şi stingere a incendiilor pentru perioadele caniculare şi secetoase.

Tema nr.2 (30 min) – Vulnerabilităţi şi hazarde, măsuri de protecţie, reguli de comportare a populaţiei în diferite situaţii (cutremure de pământ, accidente chimice, inundaţii, incendii în masă, etc)

Tema nr. 3 (30 min) – Reguli de prevenire a incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.

Tema nr. 3 (1 h) – Împrejurările  în care se impune acordarea primului ajutor sanitar.

Tema nr. 4 (1 h) – Particularităţile acordării primului ajutor pe timpul intervenţiei la dezastre.

Tema nr. 1 (2h) – Învăţare şi antrenament în executarea probelor de concurs ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.

Tema nr. 2 (30 min) – Accesorii pentru trecerea apei. Aplicarea feşelor  la furtunurile sparte. .,în

panglică sau pe  carucioarele port-furtun.Schimbarea dungii şi legarea furtunelor Intinderea si strângerea furtunului in rola dubla si simpla.

 

7

8.07.2012 Tema nr. 1 (1h) – Reguli şi măsuri de măsuri de apărare împotriva incendiilor specifice lucrărilor agricole de recoltare a cerealelor.

Tema nr. 2 (1 h) – Acordarea primului ajutor în diferite situaţii (traumatisme, fracturi, hemoragii, electrocutări sau arsuri).

Tema nr. 3 (1 h) – Mijloace improvizate pentru trecerea peste cursurile de apă.

Tema nr. 4 (1 h) – Mijloace speciale pentru trecerea peste cursurile de apă.

Tema nr. 1 (1h) – Executarea aplicaţiei simple de stingere a unui incendiu la o instituţie publică  (grădiniţă).

Tema nr. 2 (1h) –  Metode de localizare şi înlăturare a avariilor la reţele (electrice, gaze, apă, canal, termice, etc.) care pun în pericol viaţa oamenilor şi bunurile materiale.

8 5.08.2012 Tema nr.1 (1h) – Recunoasterea incendiului, avariilor, exploziei, calamitatii naturale sau catastrofei .

Tema nr.2 (1h) – Modul de echipare a servantilor la alarmă şi la locul intervenţiei.

Tema nr.3 (1h) – Substanţe de stingere : clasificare, compoziţie chimică, mod de utilizare, eficienţa stingerii.

Tema nr. 4 (1 h) – Date generale despre substanţele toxice industriale.

Tema nr.1 (30min) – Executarea unei aplicaţii de stingere –  staţie PECO cu punct de distribuţie butelii cu G.P.L.

Tema nr. 2 (1,5h) –  Antrenament în confecţionarea mijloacelor de transport răniţi. Procedee de transport a răniţilor fără brancardă.

 

9

2.09.2012  

Tema nr. 1 (3h) – Activităţi specifice pentru sărbătorirea zilei de 13 septembrie – Ziua Pompierilor din România (expunerea unui material dedicat acestui eveniment, participarea S.V.S.U. la concursuri profesionale demonstrative, înmânarea de diplome, distincţii, premierea în bani a pompierilor voluntari care au avut o activitate deosebită în folosul comunităţii locale).

Tema nr. 2 (1h) – Metodologia executării controlului de prevenire a incendiilor la unităţi de învăţământ.

Tema nr. 3 (1h) –  Măsuri de apărare împotriva  incendiilor la depozitele de furaje şi bazele furajere amplasate în şi pe lângă gospodăriile cetăţeneşti.

 Tema nr.1 (1 h) – Executarea unei aplicaţii de stingere la o unitate de învăţământ(universitate, colegiu naţional, colegiu tehnic,grup şcolar,şcoală cu clasele I-VIII).
 

10

 

7.10.2012

Tema nr.1 (1h). – Cunoaşterea autospecialelor şi utilajelor de intervenţie din dotarea serviciului. Măsuri specifice pentru protejarea tehnicii, instalaţiilor şi echipamentelor de intervenţie pe timpul sezonului rece.

Tema nr. 2 (1h) – Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor în sezonul rece.

Tema nr. 3 (1h) –  Modalităţi de salvare a victimelor de la înălţimi.

Tema nr.4 (1h) – Rezistenţa psihică. Posibilităţi şi limite ale acesteia în condiţiile intervenţiei la dezastre.

Tema nr.1 (1,5h) – Algoritmul şi modul de executare al controlului de prevenire la gospodăriile/locuinţele cetăţenilor, premergător sezonului rece.

Tema nr. 2 (30 min) –  Tehnica lucrului pentru stingerea incendiului de lmateriale uşor combustibile.(paie,fân,etc.).

 

 

11

 

 

 

4.11.2012

Tema nr.1 (1h) – Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor specifice centralelor termice şi sobelor cu acumulare de căldură.

Tema nr. 2 (1h) –  Organizarea, înzestrarea şi misiunile specifice echipelor specializate din componenţa S.V.S.U.

Tema nr. 3 (1h) – Transportul, hrănirea şi cazarea sinistraţilor în caz de dezastre.

Tema nr.4 (1h) – Măsuri specifice pentru protejarea tehnicii şi dispozitivelor de intervenţie pe timpul sezonului rece.

Tema nr. 1 (1h) – Stingerea incendiilor pe timp de iarnă (cu temperaturi scăzute )– în condiţiile lipsei surselor de alimentare cu apă -centrala termice a primăriei.

Tema nr. 2 (1h) – Executarea unei aplicaţii de stingere la o instituţie de cult (mănăstire, biserică, casă de rugăciune etc).

 

12

 

2.12.2012

Tema nr. 1 (1h) – Pericole, cauze şi măsuri de apărare împotriva incendiilor specifice sărbătorilor de iarnă.

Tema nr. 2 (1h) – Cauzele de incendiu şi prevenirea lor. Cauze de incendiu de natură electrică şi termică.

Tema nr.3 (1h) – Organizarea şi executarea acţiunilor de evacuare a populaţiei şi bunurilor materiale.

Tema nr.4 (2h) – Prezentarea de către şeful S.V.S.U. a bilanţului activităţilor pentru anul 2012 şi aprobarea planului de măsuri specifice pentru anul 2013.

Tema nr. 1 (1h) – Executarea unei aplicaţii de stingere la un obiectiv social – cultural (casă de cultură, cămin cultural, muzeu, etc.).

 

Întocmit,

Insp. Tiperciuc Vasile Dan