Proiecte

download

Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Economice”
Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
ANUNŢ DE PRESĂ PRIVIND ÎNCEPEREA PROIECTULUI
“IMPLEMENTAREA DE SOLUŢII E-GUVERNARE LA
NIVELUL A 15 UAT-URI DIN JUDEŢUL SUCEAVA III”
Suceava – 28.02.2014

      Proiectul “Implementarea de soluţii e-guvernare la nivelul a 15 UAT-uri din Judeţul Suceava III”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, este implementat de Consiliul Judeţean Suceava şi are o valoare totală de 6.734.654,52 lei, din care valoarea de 6.599.961,43 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă.
Termenul de finalizare al proiectului este de 6 iunie 2015.
Obiectivul proiectului: Creşterea eficienţei, eficacităţii şi calităţii serviciilor oferite de administraţia locală prin eficientizarea activităţii de înregistrare şi gestiune a Registrului Agricol şi a fluxurilor şi documentelor asociate activităţii operative a primăriilor, utilizând mijloace specifice tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei. “Proiectul respectă principiul egalităţii de şanse”.
Beneficiar: Consiliul Judeţean Suceava.
Parteneri: 15 Primării din judeţul Suceava, respectiv: Fălticeni, Arbore, Baia, Ciprian Porumbescu, Dărmăneşti, Dolhasca, Drăguşeni, Forăşti, Horodniceni, Ilişeşti, Izvoarele Sucevei, Preuteşti, Rîşca, Udeşti şi Vadu Moldovei.
Persoană de contact: Manager proiect – Vornicel Maria Angela, telefon +40230/210148, interior 117, email angela.vornicel@cjsuceava.ro

www.fonduri-ue.ro

Lucrări de investiţii finalizate în perioada 2009-2010

Nr. crt. Denumire proiect Perioada de derulare Sursa de finanţareprogramul european/ guvernamental/buget propriu, etc. Obiectivele proiectului Valoare totală proiect Valoare contribuţie proprie
1 Arta populara link pentru dezvoltarea turismului in Bucovina 01.11.2010 – 28.02.2011 Ministerul comunicatiilor si societatii informationale Promovarea mesterilor populari autentici din zona Bucovinei 29595 ron 4120 ron

Lucrări de investiţii care urmează să fie încheiate în anul 2011

Pietruire DC42B, DN2K-Arbore, km 0+000 – 2+300 Program Guvernamental HG 1577/1997 Pietruire 2,3 km drum comunal 533.144 lei
Canalizare şi staţie de epurare în comuna Arbore Program Guvernamental OG 6/2007 Realizare 10,5 km reţea canalizare în satul Arbore, staţie de epurare 3.155.357 lei
Extindere corp A Şcoala cu clasele I-VIII „Luca Arbure” Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Consiliul Local Arbore 1.036.100 lei
Actualizare PUG Arbore Bugetul local Actualizare PUG 99.820 lei

Lucrări de investiţii care se derulează cu termene de dare în folosinţă 2012 şi anii următori

Împăduriri terenuri agricole degradate în comuna Arbore Fondul pentru Mediu Împădurire 41,50 Ha teren agricol degradat 1.130.722 lei 2014
Apărări maluri pârâu Dumbrăviţa Buget Local Realizare gabioane pe o lungime de 265 ml 1.359.109 lei 2013
Construire Sală Festivităţi în satul Clit, comuna Arbore Bugetul Local Construcţie Sală Festivităţi 971.416 lei 2014
Construire centru de informare turistică în comuna Arbore Program european: PNDR Măsura 313 Realizare centru de informare turistica in satul Arbore 1.034.713 lei 2012
Modernizare trotuare în comuna Arbore, judeţul Suceava Bugetul Local Modernizare trotuare 866.329 lei 2014